Služby

TECHNICKÁ SPRÁVA

 • zprostředkování smluvních dodávek služeb spojených s užíváním objektu (el. energie, plynu, vody, tepla, TUV, provozu výtahů, STA, kominických prací, apod.),
 • zprostředkování odečtu příslušných měřidel a výpočtu skutečných nákladů spotřeby dodávaných médií,
 • zprostředkování pravidelného úklidu společných prostor objektů vč. zeleně
 • zprostředkování NON STOP telefonní linky v případě technických havárií
 • zprostředkování legislativou povinných revizí technických zařízení
 • zprostředkování kontroly dodržování požárních předpisů
 • zprostředkování údržby a případných oprav společných částí domu
 • pravidelné prohlídky domu a vyhodnocení jeho technického stavu vč. vypracování harmonogramu oprav, rekonstrukcí vč. finančního posouzení a návrhu
 • zprostředkování odborného stavebního dozoru při opravách a rekonstrukcích viz projektová dokumentace
 • zprostředkování desinfekce a deratizace společných částí domu i bytových jednotek
 • zprostředkování, organizace a vedení schůze SVJ
 • likvidace pojistných událostí

DALŠÍ VÝHODY

 • jednoduchost a přehlednost
 • vlastní vývoj aplikace dle Vašich požadavků
 • přesměrování Vašeho stávající webu na náš portál
 • bez nutnosti instalace do Vašeho počítače
 • přístup přes mobilní telefon
 • zaškolení a seznámení s portálem v ceně
 • bez reklam