Zpracování osobních údajů

Právní informace

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.adminreal.cz je společnost AdminReal, s.r.o., IČ: 02827476, se sídlem Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82606, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.adminreal.cz (dále jen „Stránky“), včetně textu, designu Stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto Stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Stránkách.

Informace

Informace obsažené na Stránkách nejsou právním, daňovým či ekonomickým doporučením nebo analýzou či jiným doporučením. Informace zde uveřejněné také nemají povahu návrhu nebo výzvy k podání návrhu na uzavření smlouvy.

Bez záruky

Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto Stránkách.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto Stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Ochrana dat

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na Stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků Stránek.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání Stránek jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání Stránek a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na Stránkách a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce Stránek. Používáním Stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do Vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou ze Stránek převáděny na hard disk počítače uživatele. Cookies umožňují Stránkám zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání. Jako většina internetových stránek, i Stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto Stránkách. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

AdminReal.cz