Opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2

V poslanecké sněmovně se nyní projednává vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 (sněmovní tisk 807/0).

Důležité změny po dobu trvání mimořádného opatření při pandemii pro SVJ jsou zejména:

  • možnost rozhodování shromáždění „per rollam“ i v případě, že to stanovy SVJ neumožňují, a to za podmínek stanovených výborem SVJ,
  • skončí-li v době mimořádného opatření proti pandemii (až do 1 měsíce po skončení stavu mimořádného opatření) funkční období statutárního orgánu SVJ, prodlužuje se funkční období statutárů o 3 měsíce po skončení stavu mimořádného opatření proti pandemii.