Online portál + účetnictví

ONLINE PORTÁL

Jedná se o aplikaci, kterou si sami již od roku 2014 vyvíjíme. A v čem jsme jiní než ostatní? Vy žádná data do systému zadávat nemusíte. To uděláme my.  Dále jsme schopni portál přizpůsobit Vašim požadavkům a přáním. A co vše v ní naleznete?

DESKA

Úřední deska – obsahuje důležité informace týkající se chodu domu. Například termíny členské/výborové schůze SVJ, odstávky dodávaných energií, odečty energií, stavebních prací v domě, revizí a kontrol, čištění komunikací, vzniklé závady a jejich odstraňování. Možnost vložení přílohy.

Nástěnka – slouží pro zefektivnění komunikace mezi členy SVJ a Výborem, (hlášení závad a poruch, informace o stavebních pracech jednotlivých členů, informace o prodeji či pronájmu nemovitosti a následném stěhování).

Anketa – takto provedeným průzkumem si Výbor/ členové SVJ mohou udělat jasnou představu o mínění ostatních vlastníků jednotek o poskytovaných službách a chodu domu. Zároveň výsledky z ankety mohou být podnět k jednání na členské schůzi. Například „spokojenost s úklidovými službami“ nebo „dostačující kapacita popelnic“.

EVIDENCE

Všichni vlastníci a jednotky v přehledných tabulkách, které obsahují informace o aktuálním či bývalém vlastníkovi (kontaktní údaje – trvalé bydliště, tel. email), typu vlastnictví, velikosti jednotky a podílu na společných částech domu. Evidence vlastníků je předchystána tak, aby po exportu ve formátu .xls (Microsoft Excel) byla plně dostačující jako podklad pro členskou schůzi vlastníků jednotek s možností automatického výpočtu účasti a hlasování na schůzi SVJ.

Dále zde dochází k automatickému hlídání insolvencí a exekucí.

DOKUMENTY

Archiv veškerých dokumentů snadno přístupný a rozdělený do jednotlivých let. Smlouvy, revize, projekt domu, objednávky, faktury, zápisy ze schůze apod.. Lze snadno přizpůsobit požadavkům co se týče do obsahu, přístupových práv a struktury. Například členové mohou vidět omezený obsah dokumentace než například výbor SVJ.

REVIZE

Seznam provedených či plánovaných kontrol a revizí v domě. U každé revize je uveden její typ, termín provedení vč. termínu následné revize a případně vzniklé závady, které na sebe upozorňují zvýrazněním. Samozřejmostí je možnost stažení a propojenost s kalendářem, který Vás automaticky emailem upozorní, že je zapotřebí danou revizi objednat. Dále jsou součástí skeny revizi, kde si jedním klikem příslušnou revizi zobrazíte.

PŘEDPISY

Kompletní seznam všech předpisů pro jednotlivé bytové jednotky včetně archivních předpisů s možností vygenerování předpisu do pdf. Dále možnost vygenerování všech evidenčních listů najednou pro všechny bytové jednotky a následné zaslání na emailu členů  

MĚŘIDLA

Roční stavy a evidence veškerých měřidel jednotlivých jednotek (studená voda, teplá voda, teplo nebo například počet jízd výtahem).

KALENDÁŘ

Přehledně zobrazené termíny kontrol, revizí, oprav a odstávek, odečtů energií, členských schůzí vlastníků a plateb záloh za služby. Kalendář je propojen s Revizemi a  Úřední deskou. 

BUDOVA

V jednoduchém přehledu jsou uvedeny informace o domě (počet jednotek a podlaží, typ vytápění, výtahu, orientace apod, ..), SVJ (sídlo, IČ), odkazy na mapy, katastrální mapy a justici, aby jste SVJ nemuseli dohledávat ručně 

V přehledném rozložení jsou uvedeny jednotlivé jednotky vč. jejich majitele, podlaží v domě, výměr, typu jednotky a procentuálním podílu v domě.

Lze snadno přizpůsobit požadavkům na přístupové práva.

Deník domu, kde přehledně vidíte co se v domě dělo v jednotlivých dnech.

ÚHRADY

Díky informacím z bankovního účtu společenství si každý vlastník může zkontrolovat, zda se jeho předepsaná platba připsala na bankovní účet společenství. Výbor SVJ má ihned přehled o přeplatcích či nedoplatcích předepsaných plateb a vyúčtování jednotlivých vlastníků. A to vše napojeno přes API, které pohyby automaticky z banky stáhne a seřadí. 

Výstup z každého roku lze jednoduše exportovat do .pdf.

FINANCE

přehled – srozumitelně uvedený souhrn příjmů a výdajů domu v daném roce včetně aktuální stav fondu oprav

faktury – evidence celkových plateb za jednotlivé roky, které se následně rozúčtovávají jednotlivým jednotkám s uvedením jakým způsobem se v daném domě daná faktura dělí. 

pohyby na účtu  – díky online napojení na banku má celý bytový dům přehled co vše SVJ platí.

závazky – evidence stavu úvěru SVJ  

vyúčtování – možnost individuálního nastavení výpočtu vyúčtování pro daný dům nám umožňuje Vám systém nastavit tak, že po zadání faktur a odečtu dojde jedním kliknutím k sestavení kompletního vyúčtování pro daný dům.

KONTAKTY

Důležité kontakty na havarijní službu, správce, výbor SVJ, právní služby a pod…

 DALŠÍ VÝHODY

 • jednoduchost a přehlednost
 • vlastní vývoj aplikace dle Vašich požadavků
 • přesměrování Vašeho stávající webu na náš portál
 • bez nutnosti instalace do Vašeho počítače
 • přístup přes mobilní telefon
 • zaškolení a seznámení s portálem v ceně
 • bez reklam
 • do portálu zadáváme data my. Vy se o nic nestaráte.

ÚČETNICTVÍ

 • vedení podvojného účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. v platném znění
 • zpracování účetní uzávěrky a přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • zveřejnění účetní závěrky na rejstříkovém soudu
 • zprostředkování zpracování předpisu zálohových plateb na plnění spojení s užíváním bytu (nebytového prostoru)
 • vyúčtování služeb

 

 •  
 •