Odložení vyúčtování služeb za rok 2019

27.04.2020

Sněmovní tisk č. 815/3, který upravuje odložení vyúčtování za rok 2019 i se splatností finančního vyrovnání (vypořádání přeplatků a nedoplatků) byl dne 24.4.2020 podepsán prezidentem republiky a odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

V § 7 odst. 1 zákona je odložena lhůta k doručení vyúčtování na 1. září 2020.

V § 7 odst. 2 zákona je odložena lhůta k provedení finančního vyrovnání na 1. května 2021.