Novelou občanského zákoníku bylo mimo jiné zrušeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí, a to s účinností od 1.7.2020.

09.04.2020