Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

07.12.2021

Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů došlo k rozšíření okruhu subjektů, kterým bude od ledna 2023 datová schránka zřizována automaticky. Mezi tyto subjekty patří i společenství vlastníků jednotek.