Novela zákona č. 191/2020 Sb.

19.01.2021

Novelou zákona č. 191/2020 Sb. byla prodloužena lhůta pro rozhodování per rollam i v případě, že to stanovy SVJ neumožňují až do 30.6.2021.