Nová povinnost pro osoby zapsané ve veřejných rejstřících

31.12.2018

Novou povinnost pro osoby zapsané ve veřejných rejstřících zavádí Zákon č. 304/2013 Sb. ve znění od 1. 1. 2018. Jde o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby (také družstva a SVJ – společenství vlastníků jednotek) do informačního systému veřejné správy. Bytová družstva a další osoby zapsané v obchodním rejstříku tak musí učinit nejpozději do 1. 1. 2019. Společenství vlastníků jednotek a další osoby zapsané v jiném veřejném rejstříku než obchodním (např. spolky) tak musí učinit nejpozději do 1. 1. 2021.