Evidence skutečných majitelů

31.03.2021

Podle novelizovaného § 7 písm. n) zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů účinného od 1.6.2021 platí, že SVJ nemají skutečného majitele. Lze očekávat, že bude zrušena i povinnost SVJ podat návrh na zápis skutečného majitele.