Články

Plánovaná novela občanského zákoníku

Plánovaná novela občanského zákoníku má zjednodušit a zpřesnit právní úpravu bytového spoluvlastnictví Vláda schválila návrh novely bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku. Návrh

Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ

Nový občanský zákoník výslovně zavádí pro členy výboru společenství vlastníků jednotek povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Členové výboru tak mají

Rozúčtování nákladů bytového domu

Právní úprava: 1/ Zákon č. 67/2013 Sb. a Nový občanský zákoník 89/2012 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů

Odpovědnost člena výboru SVJ

Zvolením člena výboru SVJ vzniká i jeho odpovědnost. Málokdo pak tuší, co tato odpovědnost znamená. V tomto článku se podíváme na nejčastější případy, kdy členům výboru odpovědnost

Společenství vlastníků

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.