Články

Povinnost datové schránky pro SVJ

Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně zákon č. 261/2021 Sb.), zavedla povinnost mít datovou schránku

Novela bytového spoluvlastnictví

Dne 3. 4. 2020 podepsal prezident novelu občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, která se týká zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev

Plánovaná novela občanského zákoníku

Plánovaná novela občanského zákoníku má zjednodušit a zpřesnit právní úpravu bytového spoluvlastnictví Vláda schválila návrh novely bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku. Návrh

Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ

Nový občanský zákoník výslovně zavádí pro členy výboru společenství vlastníků jednotek povinnost vykonávat tuto funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Členové výboru tak mají

Rozúčtování nákladů bytového domu

Právní úprava: 1/ Zákon č. 67/2013 Sb. a Nový občanský zákoník 89/2012 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů