Nově nabízíme službu „Profesionální předseda SVJ“.

16.01.2019

Tato služba Vás může zajímat, pokud má vaše společenství vlastníků (SVJ) problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství. Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků. Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody – členové statutárních orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány. Vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti – členství ve výboru vyžaduje ideálně právní a účetní znalosti a také manažerské dovednosti. V případě Vašeho zájmu Vás budeme podrobně informovat.