ikona telefonu

Rychlá volba

+420 607 959 876


Rozúčtování nákladů bytového domu

Právní úprava:

1/ Zákon č. 67/2013 Sb. a Nový občanský zákoník 89/2012 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 104/2015 Sb. /1/ upravuje rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům, náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod, provoz a čištění komínů, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby,

2/ Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník /2/ upravuje rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku a náklady na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti,

3/ Vyhláška č. 269/2015 Sb. /3/ upravuje, jak již z jejího názvu vyplývá, rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům,

4/ Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. /4/, které vykládá a zpřesňuje některé pojmy uvedené v 2/.

V níže uvedené tabulce lze zjistit, které předpisy a jakým způsobem upravují rozúčtování služeb a zda je možné ve stanovách u jednotlivých nákladů zvolit podle potřeb Vašeho bytového domu odlišný způsob rozúčtování.

Náklad Předpis Způsob rozúčtování Možnost jiného způsobu rozúčtování
dodávka vody a odvádění odpadních vod /1/ v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech, příp. podle směrných čísel roční potřeby vody ano
provoz a čištění komínů /1/ podle počtu využívaných vyústění do komínů ano
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu /1/ podle počtu kabelových zásuvek ano
provoz výtahu /1/ podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano
osvětlení společných prostor v domě /1/ podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano
úklid společných prostor v domě /1/ podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano
odvoz odpadních vod a čištění jímek /1/ podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano
odvoz komunálního odpadu /1/ podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano
další služby kromě služeb uvedených dále /1/ podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano
provoz, údržba, opravy, stavební úpravy společných částí domu /2/ a /4/ podle podílu na společných částech ano
revize technických zařízení dle /4/ /2/ a /4/ podle podílu na společných částech ano
údržba pozemku a přístupových cest na pozemku /2/ a /4/ podle podílu na společných částech ano
uplatnění práva vstupu do bytu dle /4/ /2/ a /4/ podle podílu na společných částech ano
zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů SVJ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, např. vybavení, kancelářské potřeby, poštovné dle /4/ /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku /2/ a /4/ na každou jednotku stejně ano
vytápění – základní složka 30 % až 50 % – určí poskytovatel dle /3/ /1/ a /3/ dle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru dle /1/ stanovují předpisy /1/ a /3/
vytápění – spotřební složka (doplněk základní složky do 100 %) dle /3/ /1/ a /3/ dle náměrů stanovených měřidel s použitím korekcí a výpočtových metod dle /1/ stanovují předpisy /1/ a /3/
teplo spotřebované na poskytování teplé vody – základní složka 30 % dle /3/ /1/ a /3/ dle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru dle /1/ stanovují předpisy /1/ a /3/
teplo spotřebované na poskytování teplé vody – spotřební složka 70 % dle /3/ /1/ a /3/ dle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb dle /1/ stanovují předpisy /1/ a /3/
voda spotřebovaná pro ohřev – spotřební složka 100 % dle /3/ /1/ a /3/ dle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb dle /1/ stanovují předpisy /1/ a /3/

 

ADMINREAL s. r. o.

Veveří 2581/102
616 00 Brno

IČ: 02827476
DIČ: CZ02827476

sp.zn. C 82606 vedená
u Krajského soudu v Brně

Všeobecné obchodní podmínky

 

KANCELÁŘ

Zelný trh 332/12

602 00 Brno

+420 777 338 203

info@adminreal.cz

Informace o zpracování osobních údajů

© 2014 - 2019 ADMINREAL s. r. o.