AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

účinnost od 1.1.2015, verze 1.1

 1. Úvodní ustanovení

  1. Společnost AdminReal, s.r.o., IČ: 02827476 se sídlem Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00, Brno, zapsaná u OR u Městského soudu v Brně, spisová značka C 82606 vydává tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování a užívání aplikace AdminReal (dále jen „VOP“)
  2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka založené Smlouvou o poskytování a užívání aplikace AdminReal (dále jen „Smlouva“) a spojené s jejím používáním.
  3. Používáním aplikace AdminReal Zákazník projevuje svůj výslovný souhlas s těmito VOP.
 2. Definice pojmů

  1. Pro účely VOP znamená:
   1. Provozovatel – společnost AdminReal, s.r.o., IČ:02827476
   2. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která má uzavřenu Smlouvu
   3. Aplikace – internetová aplikace AdminReal pro správu nemovitostí, kterou provozuje Provozovatel a je dostupná na adresewww.onlinesprava.cz.
 3. Povinnosti provozovatele

  1. Provozovatel se zavazuje provozovat Aplikaci pro Zákazníka, dostupnou na adrese www.onlinesprava.cz. Zákazník bere na vědomí, že je nezbytné používat kompatibilní internetový prohlížeč (Google Chrome 16 a novější, Mozilla Firefox 11 a novější, MS Internet Explorer 9 a novější, Safari 5 a novější, Opera 11 a novější).
  2. O zřízení přístupu do Aplikace včetně přihlašovacích údajů do Aplikace je Zákazník informován na jím uvedený e-mail.
  3. Provozovatel zajišťuje pravidelnou zálohu zákaznických dat.
  4. Provozovatel dbá na vysoký standard zabezpečení Aplikace a uchovaných dat. Pokud by i přes všechna použitá opatření došlo ke zneužití jakýchkoli dat, Provozovatel nenese za způsobené škody odpovědnost.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace